Uczta smaków z Podlasia

O nas

Uczta Polska dobrze karmi
już od 1994 r...

Specjalizujemy się w produkcji tradycyjnych wyrobów ziemniaczanych jak kiszka, placki czy babka, ale rozszerzyliśmy także swoją działalność o mięsne specjały, jak kebab czy flaki, a także półprodukty na potrzeby gastronomii. Jesteśmy dumni także z naszych warzywno-pomidorowych sosów, z których chętnie korzysta przemysł rybny. Przez kilkanaście lat działalności spod naszej ręki z naszych garnków wyszło wiele produktów wysokiej jakości - mrożonych, chłodzonych i gotowych.

Nieustannie pracujemy nad tym, by były jeszcze smaczniejsze i jeszcze bardziej dopasowane do oczekiwań naszych odbiorców. Współpracujemy z wieloma odbiorcami hurtowymi, a kapitał firmy jest w 100% polski.

Uczta z Podlasia - O nas
Działamy na rynku polskim

Działamy na rynku polskim, ale możemy także pochwalić się uprawnieniami do handlu na rynkach Unii Europejskiej. Śledzimy trendy i wiemy, że europejscy konsumenci nie są przywiązani do kraju produkcji, a jedyne, czego oczekują od żywności, to tego, by była pełnowartościowa, bezpieczna, najlepiej wyprodukowana w trosce o środowisko naturalne. Staramy się, by nasze produkty spełniały te oczekiwania. Nasze przysmaki spotykają się z pozytywnym odbiorem, co jest dla nas najlepszą nagrodą.

Uczta z Podlasia

Rozwój

działania w ramach dofinansowania

2021-06-23 Projekt - Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

2021-06-23 Projekt - Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

Uczta Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 15-612, ul. Polowa 9A,, uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr POPW.01.04.00-20-0019/20pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Uczta Polska Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu rekomendacji wynikających z opracowanej strategii wzorniczej.” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-20-0019/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału i innowacyjności Uczta Polska Sp. z o.o. w zakresie zarządzania i wykorzystywania wzornictwa w przedsiębiorstwie poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnych linii produktów.

 

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

 • rozwój wzornictwa w przedsiębiorstwie,
 • wprowadzenie do oferty innowacyjnych linii produktowych,
 • zwiększenie przychodów, a przez to pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

 

Wartość projektu: 1 608 717,00 zł

Dofinansowanie: 752 390,00 zł

Projekt - Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

Projekt - Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

Uczta Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 15-612, przy ul. Polowej 9A uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt  nr POPW.01.04.00-20-0043/18pn. „Strategia wzornicza narzędziem wzrostu konkurencyjności firmy Uczta Polska Sp. z o.o.” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-20-0043/18-00 z dnia 24.05.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

 

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem poprzez przeprowadzenie audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej.

 

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

 • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnym i krajowym,
 • dostosowanie bazy produktowej do najnowszych trendów w branży,
 • dywersyfikacja oferty przedsiębiorstwa w oparciu o zidentyfikowane potrzeby klientów oraz potencjał przedsiębiorstwa,
 • opracowanie koncepcji nowych produktów i usług,
 • skuteczne pozyskiwanie nowego grona odbiorców.

 

Wartość projektu: 52 890,00 zł

Dofinansowanie: 36 550,00 zł

Projekt - Działanie 1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Projekt - Działanie 1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Uczta Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Polowej 9A, 15-612 Bialystok uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt RPPD.01.03.00-20-0285/18 pn. Wdrożenie prac B+R w zakresie produkcji wyrobów kulinarnych objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0285/18 -00 z dnia 28.03.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

 

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności spółki na rynku krajowym.

 

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

 • dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie nowych produktów do oferty, których nie produkuje żadna inna firma w regionie i kraju,
 • zwiększenie innowacyjności poprzez wdrożenie wyników prac B+R i doposażenie w nowoczesne technologie do produkcji, 
 • wzrost przychodów,
 • zwiększenia uwzględniania kwestii środowiskowych poprzez wdrożenie ekoinnowacji.

 

Wartość projektu: 1 238 390,81 zł

Dofinansowanie:  503 410,90 zł

Granty na badanie i innowacje

Granty na badanie i innowacje

Uczta Polska Sp. z o. o. realizuje GRANT zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr GRANT/237 zawartą dnia 02 sierpnia 2018. Grant udzielany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu ”Granty na badanie i innowacje”.

Cel projektu: Celem projektu jest zakup prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem technologii produkcji przemysłowej mrożonych i chłodzonych regionalnych wyrobów kulinarnych.

 

Planowane efekty: Efektem realizacji grantu będzie wdrożenie innowacji produktowej oraz procesowej związanej z produkcją przemysłową mrożonych i chłodzonych regionalnych wyrobów kulinarnych i poszerzenie oferty przedsiębiorstwa Uczta Polska Sp. z o.o. o nowe produkty.

Wartość projektu: 73 455,60 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 44 790,00 zł